„Аудиовидео Орфей” ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала. Министъра на културата  упражнява правата на едноличния собственик на капитала. Създадена е преди повече от 20 години за производство, съхранение и разпространение на аудиовизуални продукти и  презентационна дейност.

Основна дейност на дружеството е: проектиране, произвоство, търговия и разпространение на всички видове аудиовизуални продукти, извършване на всички видове кино, видео услуги и други вторични дейности по зявка на български и чуждестранни клиенти; внос-износ на филмови и видеоматериали, кино и видео филми, технологично кино и водео оборудване; художествено-пространствено оформление на галерии, панаири, културни, търговски и други обекти;  създаване на аудиовизуален архив; издателска; образователна; маркетингова; инженерингова; импресарска; продуцентска; рекламна; дейности подпомагащи и развиващи основната дейност, отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, собственост на дружеството, както и други незабранени от закона дейности, свързани с основната дейност.
От създаването си“Аудиовидео Орфей” ЕАД приоритетно развива своята снимачна база, специализирана за кино и видео производство в студийни условия. Инвестирайки единствено собствени средства, дружеството е изградило 5 различни по вид и размери апаратно-студийни комплекса (АСК), където извършва услуги по заснемането на филми, реклами, шоу спектакли, ТВ състезания, видеоклипове, фото сесии.
В сътрудничество с “Института по Изкуствознание” на БАН, “ОРФЕЙ” участва в научните конференции “Киното на 21 век – изкуство и технология” , “Аудиовизията в културния диалог на Балканите”, както и съвместен проект „Цифровизация и свободен достъп до филмови архиви”. Спонсорира много научни издания в областта на визуалните изкуства.
Аудиовидео “ОРФЕЙ” ЕАД, е регистриран в НФЦ филмов продуцент. Като такъв участва в създаването на наши и чуждестранни филмови копродукции:
“ПЪТЯТ КЪМ ИТАКА” , игр.реж. К. Димитриу, Кипър-1998 г.; “Н. Т. ФЕДОРЕНКО” , док. 7 серииреж. М. Кръстев, България – 1998 г.; “FANTASY CONCERTO”, реж. К. Георгиева, САЩ – 2001 г., Първа награда за анимация – Солун 2002 г.; “GAMES” ,  реж. К. Георгиева, САЩ – 2002 г.; “ЦЪРКВА ЗА ВЪЛЦИ” игр. БНТ 12 серии, реж. Н. Ламбрев – 2005г.; Копродуцент  е с НФЦ  на док. филм «Дом за нашите деца» реж. П. Попзлатев – 2004 г.; Изпълнителен продуцент на БНТ за док. филм «А когато умрем» реж. Г. Кралева – 2005 г.; Изпълнителен продуцент на БНТ за док. филм «Павел Вежинов» реж. Г. Кралева – 2008 г.

Аудиовидео“ОРФЕЙ” ЕАД със съдействието на ИА”НФЦ” е продуцент на документалния филм “Лудостта на морените”/ 57 мин./ с режисьор Владимир Ангелов /премиера на 6 май 2010г. и на анимационния проект“ПЪТУВАНЕ, TRIP, VOYAGE, ПОЕЗДКА” /7мин./,с режисьори и художници Радостина Нейкова и Владислав Будинов – в снимачен период/2011г./.     Сътрудничи с Национален фонд „Култура” – Министерство на културата за реставрация на филми – национално културно-историческо наследство.     По договор с НФЦ и Филмаутор от май 2002 г. Аудиовидео“ОРФЕЙ” ЕАД тиражира и разпространява на DVD и видеокасети над 130 български игрални и документални филми. Предлага същите в интернет за продажба в чужбина. От 2004 г. тиражира дигитално реставрирани български филми на DVD, субтитрирани на 5 чужди езика.

След спечелен национален конкурс през 2005 г. на Аудиовидео “ОРФЕЙ” ЕАД е възложено от МС на РБ научно-творческото ръководство и управлението на изключително отговорната дейност по реставрация, консервация и съхранение на националния филмов фонд, намиращ се в Българска Национална Филмотека.
2006 г. Аудиовидео “ОРФЕЙ” ЕАД получи голямата награда на Асоциация „Академика 21“ За принос в популяризирането на българското киноизкуство. През 2011г. оказва творческа и техническа помощ на значими културни прояви като VІІ Световен фестивал на Анимационния филм Варна 8-12 септември 2011г., 30-И Фестивал на българското игрално кино “ЗЛАТНА РОЗА”, 7-13 октомври 2011г.

НАГРАДИ

ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗЛАТЕН РИТОН

НАЙ-ДОБЪР АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

КИНО ТЕХНИКИ ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА