POSTPRODUCTION / Постпродукционна техника и услуги /

Нелинеен монтаж
Final Cut Pro

Нелинеен монтаж
Adobe Premiere CS4

Композитинг
Adobe After Effects CS4

Кепчване/Прехвърляне

Цветни корекции Color